Satın Almadan Önce metin2 Things To Know

?imdiye kadar bünyelm?? olan bütün sunucu birle?tirmeleri ve yeni sunucu isimleri bu ?ekildedir. ?lerleyen zamanlarda yine inikat olursa konuyu güncelleyece?iz. Sizler bile de?erlendirme olarak bizlere biçim?rlatma yapabilirsiniz. Te?ekkürler ye?in oyunlar diliyoruz.Metin2 Sunucular?m?z?n topu topunda hem Yaz?l? s?navmsal hemde Donan?msal ola

read more